Day

Marzec 7, 2019
Drugi trening przygotowany przez CrossFit HQ nie był już tak prosty jak pierwsza dziewiętnastka. Obfitował bowiem w ciężkie siady (squats clean) podwójne skakanki oraz toes to bar. Tak jak w latach poprzednich stopień trudności rośnie z każdym treningiem. Ma to na celu eliminacje z grupy Rx słabszych zawodników, którzy nie dysponują jeszcze wszystkimi umiejętnościami. Dla...
Read More