Day

6 sierpnia, 2020
Zapraszamy do udziału w projekcie „Sprawny Senior” W projekcie zaplanowano kompleksowy program warsztatów edukacyjno-sprawnościowych – łącznie 100h składających się z warsztatów:  „ Aktywny Senior” 40h „Joga Senior” 40h,  „Świadome żywienie” 20h,    Celem warsztatów jest aktywizacja uczestników poprzez rozwijanie ich sprawności fizycznej, zainteresowań oraz indywidualnych uzdolnień. Podniesienie własnej wartości, pewności siebie, zmiejszenie izolacji społecznej, relaks...
Read More