Bezpłatne warsztaty Sprawny Senior

Zapraszamy do udziału w projekcie „Sprawny Senior”

W projekcie zaplanowano kompleksowy program warsztatów edukacyjno-sprawnościowych – łącznie 100h składających się z

warsztatów: 

„ Aktywny Senior” 40h

„Joga Senior” 40h, 

„Świadome żywienie” 20h,   

Celem warsztatów jest aktywizacja uczestników poprzez rozwijanie ich sprawności fizycznej, zainteresowań oraz indywidualnych uzdolnień. Podniesienie własnej wartości, pewności siebie, zmiejszenie izolacji społecznej, relaks i odpoczynek oraz przełamywanie barier społecznych.  

Do udziału w projekcie zapraszamy:

– Osoby po 60 roku życia 

– Kobiety

– Osoby z niepełnosprawnościami 

– Osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej. 

– Osoby długotrwale bezrobotne 

– Osoby niesamodzielne

– Osoby dla których ustalono trzeci profil pomocy. 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr tel 600 722 655 lub 606 272 624 lub poprzez email: fundacjastomilowcy@gmail.com

Zajęcia rozpoczynamy 1 września, zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia 2020.